© ZOO

Fiscaliteiten en aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is bedoeld om aan onze cliŽnten een eerste beeld te geven van enkele fiscale consequenties van zelfstandige beroepsuitoefening.

Links hiervan zie je een opsomming van de belangrijkste thema's. Onder elk thema vind je een aantal artikelen die antwoord geven op veel voorkomende vragen. Deze site is boordevol informatie. Maar er gebruik van!

Niet alles

Niet alle onderwerpen komen aan de orde en niet alle consequenties kunnen worden behandeld. Je vindt hier vooral onderwerpen die actueel zijn, veel gespreksstof geven in de advisering, of regelmatig discussie met de belastingdienst opleveren.

De teksten zijn bedoeld om onze cliŽnten te ondersteunen in het begrijpen van de individuele adviezen die wij hen geven.

Gewone-mensen-taal

We willen een zo eenvoudig mogelijke uitleg in gewone-mensen-taal geven. Dat is lastig, want de fiscale regelgeving is langzamerhand behoorlijk overspannen. Sommige regels en wetten zijn gewoon niet meer uit te leggen. Maar we doen ons best.

Goede en begrijpelijke voorlichting op hoofdlijnen kan echter nooit de advisering in individuele omstandigheden vervangen.

Aansprakelijkheid

We zullen in onze voorlichting nooit de perfectie en de volledigheid van de wet- en regelgeving kunnen evenaren. Bovendien zijn wet en jurisprudentie veranderlijk. We kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van fiscaal handelen op grond van de inhoud van deze website.

Auteursrechten en Copyrights

Op de teksten op deze website rusten auteursrechten bij VOF Beeldrijk. Kennisnemen van de inhoud is natuurlijk onbeperkt toegestaan. Het is echter niet toegestaan deze te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link naar deze website.

Bij overtreding van het verbod zullen we niet schromen via de gerechtelijke weg een schadevergoeding op te eisen.

There is copyright on all text on this website by VOF Beeldrijk. You may of course read the texts and use them for your own information. You may not duplicate or disperse these texts otherwise than linking to our website.

Any violation of copyrights will result in a financial claim.