© ZOO

Omzetbelasting en zakelijk fietsgebruik

De omzetbelasting bij aanschaf of bij onderhoud van de fiets mag teruggevraagd worden voor zover die toe te rekenen is:

  • aan belaste prestaties in de onderneming
  • aan beroepsmatig gebruik van de fiets

In dit artikel gaan we er van uit dat de fiets voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen wordt beschouwd.

fietsen

Teruggave bij belaste prestaties

Omzetbelasting die je betaald hebt bij het maken van kosten kun je terugvragen voor zover je belaste prestaties verricht. Wat dat voor jou betekent hangt af van wat je beroepsmatig doet:

Meubelmakers, bij voorbeeld, zijn ondernemer voor al hun economische prestaties, en mogen dus alle op hun beroepskosten betaalde omzetbelasting terugvragen.

Een zelfstandige verpleegkundige daarentegen, is weliswaar ondernemer, maar verpleegkundige hulp is vrijgesteld van omzetbelasting. De verpleegkundige krijgt dus niet de omzetbelasting op kosten terug.

Er zijn ook nog ondernemers die gedeeltelijk belaste, en gedeeltelijk vrijgestelde prestaties verrichten. Bij voorbeeld iemand die klinisch psycholoog is en ook nog coaching geeft. De psychologie is vrijgesteld; het coachen niet.

Wanneer deze drie ondernemers elk precies dezelfde fiets zouden aanschaffen zouden ze toch elk een andere aanschaffingsprijs hebben omdat ze geheel, of niet, of gedeeltelijk de omzetbelasting terug mogen vragen.

fietsen

De niet terug te vragen omzetbelasting verhoogt de kosten

De omzetbelasting die je niet mag terugvragen omdat de kosten gemaakt zijn ten behoeve van vrijgestelde prestaties verhoogt de kostprijs.

Stel: de aan te schaffen fiets kost exclusief omzetbelasting € 1.550 en de omzetbelasting daarover bedraagt € 300; je betaalt aan de leverancier € 1.850. Wanneer je nu de genoemde meubelmaker bent kost de fiets je € 1.550. Ben je de verpleegkundige, kost de fiets je € 1.850. Wanneer je de psycholoog en coach bent, en deze beide activiteiten doe je in gelijke mate, krijg je de helft van de omzetbelasting terug. De fiets kost je dan € 1.700.

fietsen

Teruggave bij beroepsmatig gebruik

Er is nog een tweede, zeer vanzelfsprekend criterium voor het mogen terugvragen van de omzetbelasting. Wanneer je de fiets deels voor je praktijk en deels voor privé-doeleinden gebruikt mag je de omzetbelasting alleen voor het beroepsmatig deel terugvragen. De resterende omzetbelasting die je niet terug mag vragen is een privé-uitgave.

Opnieuw het uitgangsvoorbeeld. Je bent ondernemer. Je schaft de hierboven genoemde fiets aan voor € 1.550 exclusief omzetbelasting. Hierop wordt € 300 omzetbelasting berekend. Je betaalt € 1.850.

Wanneer je de fiets geheel in je praktijk inzet kun je die € 300 terugvragen. De investering bedraagt dan € 1.550. De basis voor afschrijving en investeringsaftrek.

fietsen

Ingewikkelder: aanschaf en privé-gebruik

Wanneer je de fiets echter voor ongeveer 40% gaat gebruiken voor privé-doeleinden mag je uiteindelijk maar 60% van de omzetbelasting terugvragen. Dat is in dit geval € 180. De resterende € 120 geldt als een privé-uitgave.

Voor het bepalen van het bedrag van de investering gebruik je het zelfde percentage. De fiets kost exclusief omzetbelasting € 1.550. De investering is dus 60% daarvan ofwel € 930. Dit bedrag is de basis voor afschrijving en investeringsaftrek.

fietsen

Nog ingewikkelder: aanschaf, vrijgestelde prestaties en privé-gebruik

Stel, je bent een ondernemer die deels belaste en deels vrijgestelde prestaties verricht. Je bent bij voorbeeld ontwerper en je publiceert ook nog eens veel over je vakgebied. Dat laatste, journalistiek, is vrijgesteld. De verhouding belast/vrijgesteld is 70/30.

Je koopt diezelfde fiets van € 1.850 inclusief € 300 omzetbelasting. Je schat vooraf dat je hem voor 50% beroepsmatig zult gebruiken, en voor 50% in de privé-sfeer.

De € 300 omzetbelasting wordt nu verdeeld in 50% ofwel € 150 privé-besteding, en 50% ofwel € 150 beroepsbesteding. Van dit beroepsmatige deel kun je 70% ofwel € 105 terug vragen. De resterende € 35 vraag je niet terug, maar boek je als kosten.

De prijs van de fiets exclusief omzetbelasting van € 1.550 wordt verdeeld in € 775 investering en € 775 privé-besteding.

De investering bedraagt nu € 775 plus € 35 niet terug te vragen omzetbelasting, ofwel € 810. Dit bedrag mag nu in de komende jaren worden afgeschreven. Het is tevens het bedrag waarover je investeringsaftrek kunt krijgen. Dit heeft echter alleen betekenis wanneer je de fiets voor de inkomstenbelasting tot het beroepsvermogen rekent.

fietsen

Onderhoud en accessoires

De hierboven geformuleerde regels gelden niet alleen voor de aanschaf; ook voor onderhoudskosten, de kosten van accessoires, en voor fietskleding geldt dat omzetbelasting terugvraagbaar is indien en voor zover de kosten uit beroepsmatig oogpunt gemaakt zijn.

En ook hier geldt dat in dat geval aftrek alleen mogelijk is indien en voor zover er sprake is van belaste prestaties die je als ondernemer verricht.

fietsen

Het kan nóg ingewikkelder

In bovenstaande voorbeelden zijn we er van uit gegaan dat de verhouding in belaste prestaties en vrijgestelde prestaties maatgevend is voor het terugvragen van omzetbelasting op de investering en op de kosten. In de praktijk wordt dit uitgangspunt meestal zo toegepast omdat dit de makkelijkste berekening geeft.

Eigenlijk moet voor de fiets nauwkeurig bekeken worden in hoeverre die voor de belaste of vrijgestelde prestaties wordt ingezet. De omzetverhouding belast/vrijgesteld over het jaar is dan niet maatgevend, maar de omzetverhouding belast/vrijgesteld toegepast op het fietsgebruik.

Een voorbeeld:

Stel, je bent journalist en fotograaf. Je opbrengsten per jaar zijn voor 50% journalistiek en daarom vrijgesteld van omzetbelasting. De fotografie in opdracht, de overige 50%, is belast. Stel nu dat je de fiets voor 80% gebruikt voor fotografie en voor 20% ten behoeve van je journalistieke werk. De omzetbelasting die je nu mag terugvorderen bij de aanschaf en onderhoud van de fiets is 80%. De opbrengstverhouding over het jaar wordt dus aan de kant geschoven. In zo'n geval zal de belastingdienst wel een goede onderbouwing willen horen.

fietsen

Méér over omzetbelasting

Over het splitsen van beroepsmatig en privé-gebruik hebben we een wat uitgebreider artikel privé-gebruik van de fiets, waarin ook wordt ingegaan op verzekeringen en accessoires en fietskleding.

Over de techniek van het terugvragen van omzetbelasting wanneer je deel belaste, deels vrijgestelde prestaties verricht hebben we een veelomvattender artikel vrijgestelde prestaties en omzetbelasting op kosten. Dit is een lastig onderwerp.

Terug

Dit is voorlichting met het doel ingewikkelde fiscale materie toegankelijk en begrijpelijk te maken. Aansprakelijkheid voor de inhoud kan niet worden aanvaard.