Skip to main content

Betalingsproblemen?

Als je van ons een declaratie hebt ontvangen wil het wel eens voorkomen dat je deze niet tijdig kan voldoen. 

Tijd om te betalen
Mocht je door onvoorziene omstandigheden moeite hebben met het voldoen van een declaratie, dan is er soms wel een afspraak te maken over een betalingsregeling. We doen dat alleen wanneer je er tijdig en eerlijk melding van maakt. Een betalingsregeling geven we niet na laksheid of omdat je andere prioriteiten hebt. Een betalingsregeling is altijd kortstondig, bij voorbeeld om je even de tijd te geven iets te regelen in de familiesfeer. Je krijgt een bevestiging van wat we hebben afgesproken. Tot de afspraken behoort ook dat wanneer de betalingsregeling niet wordt nagekomen, onmiddellijk tot incasso kan worden overgegaan. Voor alle kosten die daarmee samenhangen ben je dan aansprakelijk. We zijn natuurlijk altijd bereid met je mee te denken, en het helpt echt als je ons netjes behandelt.