Skip to main content

Onze tarieven

De tarieven die we voor onze diensten in rekening brengen kun je hieronder vinden. Hier kun je vinden wat we onder deze diensten verstaan en vanaf wanneer we advies in rekening gaan brengen. We hanteren verschillende tarieven voor advies, administratief en secretarieel werk.

Tarieven
Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven voor onze werkzaamheden: 

Adviserend Voor het samenstellen van jaarrekeningen en aangiften, het voeren van adviesgesprekken en schriftelijke advisering vragen we € 115 per uur. 

Adviserend extern Voor het voeren van adviesgesprekken en schriftelijke advisering voor cliënten waar we geen aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor doen vragen we € 150 per uur.

Administratief Voor boekhoudwerkzaamheden vragen we € 78 per uur. 

Aansluittarief Om je van dienst te kunnen zijn moeten we veel zaken vastleggen, controleren, archiveren en voor je aanvragen. Deze werkzaamheden brengen we niet op uurbasis in rekening maar als aansluittarief. Dit is een jaarlijks bedrag. De aansluittarieven zijn als volgt opgedeeld:

  • Aansluittarief per zelfstandig ondernemer € 195
  • Aansluittarief per particulier € 55
  • Aansluittarief per vennoot of per maat € 150
  • Aansluittarief van een Vereniging, Stichting of Coöperatie € 195
  • Aansluittarief van een besloten vennootschap € 250 

 Onze tarieven passen we jaarlijks aan op basis van het prijsindexcijfer. 

De hierboven genoemde tarieven zijn exclusief 21% omzetbelasting.

 


Soorten werkzaamheden 
Wat zijn boekhoudwerkzaamheden? Boekhoudwerkzaamheden zijn het inboeken van opbrengstfacturen, kostenfacturen, bankmutaties et cetera in een boekhoudprogramma. Wij doen dat alleen bij hoge uitzondering. We concentreren ons liever op het samenstellen van aangiften en jaarrekeningen aan de hand van een door jouzelf of voor jou bijgehouden boekhouding. Het tarief voor boekhoudwerkzaamheden ligt lager dan ons standaardtarief omdat het massawerk is. We willen echter geen boekhoudkantoor zijn, en dat is de reden dat we dit voor weinig cliënten doen. 

Ons aansluittarief heeft alles te maken met de procedures rond de jaarrekening en de aangiften. Hieronder valt het bijhouden van een archief voor iedere cliënt, de planning van werkzaamheden, de uitstelregeling bij de belastingdienst, de verwerking van elektronische kopieën van aanslagen, het afdrukken en versturen van jaarrekeningen en aangiften, het opmaken van de declaraties, herinneringen, het organiseren van de toestemming tot verzenden van aangiften en het verwerken van toestemming voor het gebruik van de Vooraf Ingevulde Aangifte en de Toeslagen. 

Facturatie
Wanneer krijg je van ons een declaratie? Wij sturen onze cliënten niet iedere maand of na iedere gebeurtenis een declaratie. We doen dat wel: Wanneer er een concrete hoeveelheid werk is afgeleverd, bij voorbeeld het maken van een jaarrekening met aangifte inkomstenbelasting. Of wanneer we een bezwaarprocedure voor je hebben afgerond. Of wanneer er in de loop van tijd wat advies uren zijn genoteerd die we niet verder willen laten oplopen.  Het kan dus gebeuren dat je pas langere tijd na een advies van ons een declaratie krijgt, omdat we niet voor ieder wissewasje direct onze beloning opeisen. 

Een eerste gesprek 
Wanneer je voor het eerst bij ons bent maken we kennis met elkaar en geven we je advies. De hoofdzaak van dat eerste gesprek is advies. Meestal over de opzet van je administratie, de belastingplicht, de winstberekening, de omzetbelastingverplichtingen etcetera. Dat advies is niet gratis; we brengen de tijd die we daaraan besteden later in rekening. De tijd die we in een eerste gesprek besteden verdelen we daarom naar eer en geweten in kennismakingstijd en adviestijd. Ook wanneer je met ons advies niets doet, of wanneer je naar aanleiding van ons gesprek besluit dat je je plannen wijzigt, brengen we je de adviestijd in rekening. 

Een offerte 
Wanneer je ons voor een advies of voor het maken van een jaarrekening of aangifte een offerte vraagt, krijg je hoogstens een indicatie van de tijd die we verwachten te gaan besteden. Een offerte voor een vast bedrag of een aanneemsom krijg je niet, dit zou ons namelijk stimuleren tot onwenselijke praktijken. Uiteindelijk krijg je een declaratie voor de tijd die we hebben moeten besteden aan jouw vraag. 

Omzetbelasting 
De hiervoor genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Er wordt in nagenoeg alle situaties 21% omzetbelasting geheven over onze werkzaamheden. 

Betalingstermijn 
Wanneer je een declaratie van ons krijgt vragen we je die te betalen binnen twee weken. 

Bankrekeningnummer 
Ons rekeningnummer bij de Triodosbank is NL82 TRIO 0390 511 056.