Skip to main content

Uitstel

Voor het indienen van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is het mogelijk om uitstel aan te vragen bij de belastingdienst.

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting
De aangiften inkomstenbelasting over 2021 moeten in beginsel vóór 1 mei 2022 ingediend zijn bij de belastingdienst. Wie een eenvoudige aangifte moet doen heeft daar meestal geen moeite mee. Voor de meeste zelfstandigen is het wèl een probleem om vóór die datum de boekhouding en alle andere gegevens op orde te hebben. Ook wij belastingadviseurs hebben een probleem met de inleverdatum van 1 april. Het zou absoluut onmogelijk zijn om vóór die datum alle jaarrekeningen van onze cliënten gereed te hebben. We hebben daarom de mogelijkheid gekregen om onze werkzaamheden te spreiden over een jaar. Voor belastingadviseurs geldt een uitstelregeling waarin voor alle cliënten collectief uitstel gevraagd wordt tot 1 mei 2023. Wanneer je bij ons cliënt bent hoef je dus niet zelf uitstel te vragen. Sterker nog, we raden het je af want het uitstel dat je zelf krijgt is korter; het loopt maar 4 maanden tot hoogstens 1 september.

Tijdig inleveren
Het verleende uitstel is voor ons eigenlijk te lang. Een groot aantal cliënten heeft de voorkeur om hun gegevens aan het begin van het jaar in te leveren. Dat viel tot nu toe samen met de mensen die hun gegevens van het jaar daarvoor laat inleverden. We vragen daarom nu van onze cliënten om hun gegevens uiterlijk 1 jaar na afloop van het belastingjaar in te leveren. De gegevens van 2021 moeten daarmee voor 31-12-2022 worden ingeleverd. Wanneer dat niet lukt zijn we genoodzaakt om ons tarief te verhogen om je daarmee te stimuleren dit slechte inleverbeleid niet vol te houden.  

Uitstel voor de aangifte omzetbelasting
Voor aangiften omzetbelasting wordt geen uitstel gegeven.  

Uitstel voor de aangifte vennootschapsbelasting
Voor de vennootschapsbelasting geldt dezelfde uitstelregeling als voor de inkomstenbelasting.