Skip to main content

Wat doen we bij betalingsachterstand?

Heb je onze declaratie niet op tijd betaald en geen contact met ons opgenomen voor een oplossing? Hieronder staat wat wij doen bij een betalingsachterstand.

Betalingstermijn 
We vragen je onze declaratie te betalen binnen 14 dagen. 

Eerste herinnering
Als betalen binnen 14 dagen niet gelukt is dan krijg je een vriendelijke herinnering. Je kunt het zijn vergeten; je staat even rood; het kan ons allemaal gebeuren. 

Tweede herinnering 
Mocht de betaling dan nog niet gelukt zijn dan krijg je een tweede herinnering, die ook vriendelijk is. De kosten voor het maken van deze tweede herinnering berekenen we door op de meegestuurde declaratie. De kosten stellen we, in overeenstemming met de wettelijke regels, vast op 7,5% van de vordering. 

In deze tweede herinnering kondigen we ook aan dat we je na het niet betalen in gebreke zullen stellen. Dat betekent dat we onze deurwaarder de verdere incassoprocedure laten uitvoeren. Bovendien zullen we je vanaf de tweede herinnering niet meer van dienst zijn, tenzij je vooruit betaalt. 

Derde herinnering: begin van de incassoprocedure 
De derde herinnering is nog steeds vriendelijk, maar ook zeer beslist van toon. Je krijgt dan nog een keer 14 dagen om alsnog te betalen. Je krijgt bovendien een declaratie voor de kosten die we tot dat moment hebben moeten maken voor de herinnering. Die kosten voor de derde herinnering zijn nòg eens 7,5% van de oorspronkelijke vordering. Wanneer je ook in de betaling van deze derde declaratie nalatig bent ben je in gebreke, en schakelen we onze deurwaarder in. 

Tenslotte 

We hopen dat je er als trouwe betaler begrip voor hebt dat we ons in deze gevallen harder moeten opstellen dan je wellicht van ons gewend bent. Kijk ook eens bij ons incassobureau: Alkema-Vloet-Kuijpers Gerechtsdeurwaarders.