Toestemming voor de aangifte van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Je kunt door middel van het onderstaande e-mail-formulier toestemming geven voor het electronisch verzenden van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Ook al zijn we doorgaans heel informeel; hier moeten we zeer formeel zijn. We hopen dat je daarvoor begrip hebt.

Toestemming zonder voorbehoud

Deze toestemming geef je zonder voorbehoud. Wanneer je aan deze toestemming mitsen en maren zou wilt verbinden kunnen we niet aan je verzoek tot verzending voldoen. Immers, de belastingdienst vraagt een aangifte zonder voorbehoud. De tekst van de toestemming staat dus vast. De tekst van de toestemming luidt:

Gebruik nu het volgende formulier om de toestemming te geven:

Toestemming

Hierbij verleen ik aan Beeldrijk Adviseurs toestemming om de aangifte van onderstaande belasting met de daarin opgenomen jaarrekening electronisch te verzenden aan de belastingdienst. Ik heb deze aangifte beoordeeld en juist bevonden.

Beveiliging

Electronisch dataverkeer moet veilig zijn. Om te voorkomen dat er bij jou of bij ons fouten ontstaan en om misbruik van je gegevens te voorkomen, hebben we een beveiliging ingebouwd. Die werkt als volgt:

Wanneer je bovenstaande toestemming verstuurd hebt krijg je hem eerst op je eigen emailadres binnen. Dat kan enkele minuten duren. Daarbij word je gevraagd om op 'onderstaande link' te klikken. Wanneer je dat doet bevestig je de verzending van je toestemming. Pas dan wordt je toestemming echt aan ons verstuurd.

================================================== -->