© ZOO

Beeldrijk

Wie zijn wij
Waar we zitten en hoe je er komt
Onze gegevens
Het kantoor
De adviseurs
Vacatures
Gonneke Ronner
De secretariaatsmedewerkers
Tanja den Herder
Nanja van Dam
Belastingadvies
Accountancy
Administratie
Salarisadministratie
Coaching
Training
Financieel Advies
Juridisch advies
Deze webstek
Waarom hebben wij beeldruimte?
Contact met ons

Fiscaliteiten

Fiscaliteiten en aansprakelijkheid
Wat heb je nodig voor de aangifte inkomstenbelasting over 2015 / 2016?
Toestemming voor de aangifte vennootschapsbelasting 2016
Toestemming voor de aangifte inkomstenbelasting 2016
Toestemming voor de aangifte inkomstenbelasting 2015
Toestemming voor de aangifte vennootschapsbelasting 2015
Electronische aangifte omzetbelasting
Bestanden om te ' downloaden '
Zelfstandig ondernemerschap
Resultaat uit werkzaamheden
Keuze tussen ondernemerschap en resultaat uit werkzaamheden
Voordelen en nadelen van winst uit onderneming of resultaat uit werkzaamheden
De arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Bron van inkomen
Schijnzelfstandigheid
Waarom speciale aftrekposten voor zelfstandigen?
Het aanvragen van een btw-nummer
Parttime ondernemerschap
Dienstbetrekking naast of in de onderneming
Ondernemer en ww-uitkering
Het Broodfonds en de fiscale gevolgen
Bijstand voor zelfstandigen
De Kamer van Koophandel
Zelfstandigenaftrek
Startersaftrek
Speur- en ontwikkelingsaftrek
Stakingsaftrek
De winstvrijstelling
Startersaftrek voor arbeidsongeschikte ondernemers
Loon naast winst
Zwangerschap
Ondernemersaftrek: tabellen
Ondernemersaftrek en ondernemingsuren
Formulieren voor urenadministratie
Urenverantwoording
Urenadministratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
Fiscale oudedagsreserve
Afkoop van een lijfrenteverzekering
Arbeidsrelatie en de fiscale gevolgen daarvan
Het begrip dienstbetrekking
Verschillende soorten opbrengsten uit kunst
Beeldende kunst belast met 6% of met 21% btw?
Verkoop van kunst naar het buitenland
Onderwijs en cursussen door kunstenaars
Subsidies en stipendia
Vergoedingen voor lidmaatschap van adviescommissies
Kostenvergoedingen
Journalistiek en voordrachten
Vrijstelling van omzetbelasting
Royalties en beeldrechten
Prijzen
Sponsoring
Kunstenaar en galeriehouder
De verhoudingen tussen kunstenaar, galerie en kunstkoper
Omzetbelasting en galerie-afrekening
Verkoop van kunst naar het buitenland door een galeriehouder
Verkoop van kunst van een buitenlandse kunstenaar door een Nederlandse galerie
Standaardmodellen en -overeenkomsten
Inkomstenbelasting en verkoop door een galerie
Vervoersverklaring bij verkoop naar het buitenland
Margeregeling voor galeriehouders
Waar moeten kunstenaar en galeriehouder op letten?
Wanneer de kunstenaar niet btw-plichtig is
Bemiddelingskosten en bemiddelingspercentages
Volgrecht
Artiestenregeling
Wie is artiest?
Omzetbelasting of btw voor dirigenten
Omzetbelasting of btw voor artiesten
Arbeidsrelatie en artiest
Kosten van kleding en verzorging
Kosten van verblijf en sejour
Optreden in het buitenland en omzetbelasting
Verloningsbureaus voor artiesten
Goed Koopmansgebruik voor de winstberekening
Voorzieningen
Beroepskosten
Uitgaven en kosten
Niet-aftrekbare kosten
Bijzondere kostensoorten
Terugvragen van omzetbelasting op kosten
De fiets in het zelfstandig beroep
De fiets in ondernemingsvermogen of privé-vermogen?
Investeren in de fiets
De fiets afschrijven
Omzetbelasting en zakelijk fietsgebruik
Privégebruik van de bedrijfsfiets
De kosten van fietsgebruik
Fiets, bus en trein
De fiscale behandeling van reiskosten met fiets, bus en trein
Fiets en beroep in Spokanië
Een zakelijke auto of een privé-auto?
De privé-auto die zakelijk gebruikt wordt
De zakelijke auto die ook voor privé-doeleinden wordt gebruikt
Autokosten en btw
Rekenmodellen voor autokosten
Woon-werkverkeer met de auto
Bestelauto en grijs kenteken
Wat is een bestelauto?
Het delen van autogebruik
Investeringsaftrek voor zuinige en zéér zuinige auto's
Oldtimers en youngtimers en klassiekers
Autokostenvergoedingen
Is een tankpas noodzakelijk?
Autokosten en omzetbelasting tot 2011
Werkruimte in de huurwoning
Werkruimte in de eigen woning
De kosten van de werkruimte aan huis
De aankoop van een werkruimte
Omzetbelasting op de kosten van werkruimte
Criteria voor de aard van de werkruimte
Criteria voor de tijd en inkomen die verbonden zijn met de werkruimte
Het geven van training en onderwijs
Geef je nu training of iets anders?
Teruggave van omzetbelasting en vrijgesteld onderwijs
Omzetbelasting en beroepsonderwijs
Scholing en vakkennis als bedrijfskosten
Omzetbelasting en taalonderwijs
Wat is investeren?
Verruimde afschrijving in 2009, 2010, 2011 en 2013 in verband met de crisis
Afschrijving op investeringen
Privégebruik van investeringen en omzetbelasting
Omzetbelasting en investeren
Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers
Investeringsaftrek
Ondernemingsvormen
De eenpersoonsonderneming
De maatschap
De vennootschap onder firma
De kostenmaatschap
De besloten vennootschap
De coöperatieve vereniging
Fiscale redenen vóór en tegen de oprichting van een BV
Gewoon samenwerken
Leveren aan buitenlandse opdrachtgevers
Dienstverlening aan buitenlandse opdrachtgevers
Teruggave van buitenlandse omzetbelasting
Afnemen van goederen of diensten uit de EU
De vervoersverklaring
De vervoersverklaring in de factuur
Belastingen in Spokanië
Journalisten, schrijvers en componisten
Journalistiek en inkomstenbelasting
Journalistiek en omzetbelasting
Schrijvers en inkomstenbelasting
Schrijvers en omzetbelasting
Componeren
Omzetbelastingplicht
Beroepskosten en de vrijstelling van omzetbelasting
Royalties
Prijzen en stipendia
Langlopende projecten en winstspreiding
Het systeem van voorlopige aanslagen
Electronische kopie-aanslagen
Fouten in aanslagen
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2013
Heffingsrente
De werking van heffingskortingen
Aanslaggrens
Uitstel van betaling op aanslagen
Vlaktaks
Wat heb je nodig voor de aangifte inkomstenbelasting?
Uitstel voor de aangiften inkomstenbelasting
De vooraf ingevulde aangifte
De electronische aangiften
Vermogen in groene fondsen
Afkoop en uitbetaling van een lijfrenteverzekering
Fiscaal partnerschap
Vrijwilligerswerk
Giftenaftrek
Verzamelinkomen
BTW of omzetbelasting? En de tarieven?
Aanslagen en aangiften
De melding bij de belastingdienst en het startersformulier
Belast, onbelast en vrijgesteld
Vrijgestelde prestaties (o.a. door paramedici)
Vrijgestelde prestaties en omzetbelasting op kosten
Een provisorische btw-aangifte
De kleine-ondernemersregeling
Uitstel voor de aangifte omzetbelasting
Boetes bij aangiften omzetbelasting
Facturering
Buitenlandse omzetbelasting
Omzetbelasting over inkomsten uit persoonsgebonden budgetten
De electronische aangiften
Toeslagen aanvragen
Wanneer uiterlijk de toeslag aanvragen?
Wie is je toeslagpartner?
Kinderen in de belasting vanaf 2015
Facturering en incasso van vorderingen
Facturen
Het innen van een vordering
Dubieuze debiteuren
Betalingsvoorwaarden
Wettelijke rente
Oninbaarheid en winstberekening
Oninbaarheid en omzetbelasting
De offerte
Doorberekenen van kosten op een factuur
factuurmodellen
Calculatie en offreren
De offerte
Schenking voor woning en hypotheek met belastingvrijstelling
De hypotheekaftrek vanaf 2013
Het huurwaardeforfait
De aftrek voor de eigen woning
Werkruimte in de eigen woning
Huuropbrengsten
Moet ik mijn hypotheek aflossen of juist niet?
De bijleenregeling voor de aankoop van de eigen woning
Het nieuwe erfrecht
De wettelijke boedelverdeling
Het testament
Wie zijn erfgenaam?
De kinderen
De partner in het erfrecht
De legitieme portie
Onterving
Wilsrechten
Vruchtgebruik
Schenking op papier
Aanvaarden en verwerpen
De executeur-testamentair
Schenkbelasting
Erfbelasting
Schenken van maximaal € 100.000 voor woningaankoop of voor aflossing van hypotheek
De boedel en de inkomstenbelasting
Fictieve dienstbetrekking
Verklaring arbeidsrelatie
Verklaring Arbeidsrelatie verdwenen
Verklaring arbeidsrelatie voor artiesten
Verklaring arbeidsrelatie en aansprakelijkheid
Beschikking geen loonheffing
Verhoging en verlaging van btw-percentages voor artiesten
Schenkingsvrijstelling ivm eigen woning 2014
Kiezen voor fictieve dienstbetrekking
Winstbox
Vitaliteit

Formaliteiten

Ben je geen cliënt van ons?
Onze aansprakelijkheid
Onze tarieven vanaf 2017
Het laat inleveren van gegevens
Wat doen we bij betalingsachterstand?
Betalingsproblemen?
Identificatie en ongebruikelijkheden
Meer over beide wetten
Privacy

Actualiteiten

Nieuws
Wat heb je nodig voor de aangifte inkomstenbelasting over 2015 / 2016?
Uitstel voor de indiening van aangiften inkomstenbelasting
Werkruimte te huur

Beeldruimte

Onze beeldruimte
Jouw beeldruimte
Balance centrum voor massage
Angeliet
Wardiet van Zuilekom
Margreet van Terwisga
Het Tuinkantoor van Els Tuinte
Mohara massagepraktijk
Frank Gunning Regie
Joke Beltman
O.K.Parking
Erik Kooij Trainer - Coach - Adviseur
Armande Borghardt
Nanja van Dam
Krijn Ontwerp
Boekhandel HIJMAN ONGERIJMD
Annette Beerens
Anita de Jong
ORGYD Procesadvies
CoachingYoga
Buro Gom
Praktijk voor Leven in Heel Zijn
ZinVol
Conbuquest
Coaching kunstenaars & vormgevers
Jeroen Hendriksen - coaching en training
Sjaak Joziassen